USA – Canada Education Fair 20 May 2018

No Comments

The annual USA- Canada Education Fair Forum, held in Rex Hotel , gives higher education professionals an opportunity to engage with Education USA – Canada advisers .

IMG_20180525_211100

 

IMG_20180525_211050 IMG_20180525_211047 IMG_20180525_211035 IMG_20180525_211032 IMG_20180525_211027 IMG_20180525_211013

This is author biographical info, that can be used to tell more about you, your iterests, background and experience. You can change it on Admin > Users > Your Profile > Biographical Info page."

VỀ IFBVN

Chúng tôi là hệ thống đào tạo chuyên ngành cho doanh nghiệp tại Việt Nam 

Chuyên Ngành Đào Tạo

Chúng tôi cung cấp khoa đào tạo ngắn hạn và dài hạn cho doanh nghiệp như các khóa tiếng anh chuyên ngành , kế hoạch kinh doanh, đào tạo đội ngũ bán hàng và quảng cáo, tư vấn tiết giảm chi phí doanh nghiệp...

More from our blog

See all posts