Student Recruitment Fair in 17 March 2018

No Comments

28-May-18 4-34-34 PM

1,017 Visitors

28-May-18 4-34-48 PM

Time: 3:00 – 6:30 pm

28-May-18 4-35-00 PM

Location: Rex Hotel, 141 Nguyen Hue, District 1 

This is author biographical info, that can be used to tell more about you, your iterests, background and experience. You can change it on Admin > Users > Your Profile > Biographical Info page."

VỀ IFBVN

Chúng tôi là hệ thống đào tạo chuyên ngành cho doanh nghiệp tại Việt Nam 

Chuyên Ngành Đào Tạo

Chúng tôi cung cấp khoa đào tạo ngắn hạn và dài hạn cho doanh nghiệp như các khóa tiếng anh chuyên ngành , kế hoạch kinh doanh, đào tạo đội ngũ bán hàng và quảng cáo, tư vấn tiết giảm chi phí doanh nghiệp...

More from our blog

See all posts